מועדון לכותבי ספרים | בסט סלר

תקנון מועדון ל-"כותבי ספרים"

תודה לך הצטרפותך למועדון “לכותבי ספרים” וברוך בואך.
על מנת לקיים ולשמור על התדמית של המועדון, נא לקרוא את הדברים הבאים.

1. מועדון ל-"כותבי ספרים" הוא מיזם שמייסדת ומנהלת לאה חובל (להלן “המייסדת”).
1.1 המועדון הוקם לצרכי תמיכה, ייעוץ ולמידה לסופרים וביניהם.
1.2 מועדון זה מיועד לכותבי ספרים או כאלה שמתכננים לכתוב ספרים ומעוניינים לפרסם אותם וכו’, לפי החלטת המייסדת, ומעוניינים ללמוד איך לשפר את הספרים, לקבל הדרכות ותשובות לשאלות שמעסיקות אותם תדיר במהלך הכתיבה וטרם פרסום הספרים.
1.3 במועדון זו פועלות מספר אמצעים לשמירה על קשר ותמיכה: קבוצת ואטס אפ סגורה להודעות חשובות וקבוצת ואטס אפ להתייעצויות בין חברי המועדון ובין חברי המועדון למייסדת המועדון. כל אחד מהחברים יכול להצטרף לכל אמצעי על פי רצונו, גם אם מדובר באמצעי אחד הדבר נחשב חברות במועדון.

2. המייסדת רשאית להוריד או להוסיף אמצעים לפי שיקול דעתה ולפי שיקוליה האישיים והמקצועיים.
2.1 לא ניתן לצרף אדם נוסף למועדון ללא האישור המפורש של המסיידת.
2.2 אין לפרסם בקבוצות הוואטס אפ קבוצת ואטס אפ אחרת ואין להזמין לקבוצה זו, ללא קבלת אישור מהמסיידת.
2.3 יש לפעול לפי הנחיות אלו ואחרות שמעת לעת תעביר המייסדת בקבוצות.
2.4 המייסדת אינה אחראית להצלחת הייעוצים שמתקיימים במועדון בין כותבי הספרים וגם לא לטיב הקשרים המתפתחים ביניהם.
2.5 המועדון אינו נועד לפרסומות, מכירות והתכתבויות אישיות שאינן מתאימות למועדון והנושאים המועלים בו, ואינן נוגעות למהות המועדון – ספרים והפקת ספרים. ניתן לפרסם רק בימים ובשעות שצוינו קודם.
2.6 על כל משתתפי המועדון לשמור על סודיות בנוגע לענייניהם של הסופרים האחרים במועדון.
2.7 יש להימנע מכל פעילות שעשויה להפר את החוק, כגון: שימוש בפרטיהם האישיים של החברים מחוץ לקבוצה למטרות דיוור, חומרים שמפרים זכויות של צדדים שלישיים וכו’, וכן לשמור על לשון נקייה ובכלל זה לכבד את חברי הקבוצה האחרים.
2.8 אין לעשות כל שימוש בפרטיהם של חברי המועדון לשם צרכים שאינם לטובת מועדון זה, והכול בכפוף לאישור המייסדת.

3. ההשתתפות במועדון והפעילויות בו היא על אחריות המשתתפים בה בלבד, ולמייסדת אין הבטחה כי תצמח לך התועלת שהינך מבקש/ת להשיג בעקבות ההשתתפות בקבוצה. המייסדת אינה נוהגת באופן קבוע לבדוק את יישומם של הדברים או טיבן של ההצעות המוצעות במועדון ושומרת לעצמה את הזכות להוציא כל משתתף מהמועדון מסיבה כלשהי (ובכלל זה שינוי ייעוד הקבוצה, סגירתה, אי עמידה בכללים האמורים/בכללים כפי שיובהרו במהלך הפעילות במועדון), מבלי שתחול עליה חובת ההנמקה.

4. קבוצות הוואצאפ פועלות בימי חול משעה 9:00 בבוקר ועד 19:30 בערב (שעת הגג), ובימי שישי עד השעה 13:30.

5. ההשקעה במועדון היא:
חבילת בסיס
מחיר השקה חודש ראשון בעלות מופחתת – 70 ₪ בלבד.
* מי שמצטרף עכשיו המחיר מובטח לו למשך שנה!
מי שיירשם בעוד חודש יישלם מחיר גבוה יותר.

חבילת VIP
חברות במועדון עם תמיכה של מייסדת המועדון (ייעוץ פרטני, אחד על אחד
הכולל שיחות טלפון, פגישות זום וכו') – 350 ₪ בלבד.
חבילה זו כוללת ייעוץ פרטני על הוצאת והפקת ספרים/כתיבת ספרים, נדבר על
ההתלבטויות שלכם בכל שלב, על מה שחשוב לכם וכדומה, ונגיע ביחד לפתרון
המתאים לכם.

6. ביטול תשלומים והפסקת החברות במועדון
6.1 הפסקת תשלום באופן חד צדדי הינה בניגוד להסכמה להתחייבות ואינה נחשבת כהפסקה. על חבר המועדון להשלים את החיוב.
6.2 ניתן להפסיק את החברות במועדון בכל עת וזאת בכפוף להודעה למסיידת המועדון בכתב. הפסקת תשלום עבור המועדון מבלי לעדכן את מנהלת המועדון לא תיחשב כהודעה על הפסקת החברות.
6.3 ביטול הרשמה במהלך החודש אינה מזכה בהחזר כספי.

7. מדיניות דיוורים
7.1 אדם שנרשם למועדון ל-"כותבי ספרים" מסכים לקבל דיוורים מלאה חובל/מועדון ל-"כותבי ספרים".
7.2 מוסכם כי מייל אשר אין בו בכותרת "פרסומת", "תעמולה", או "תרומה" ייחשף מייל תקין ולא ניתן יהיה לתבוע בגינו.
7.3 מוסכם כי הפרטים הרשומים בתחתית המייל (פרטי השולח) מוסכמים ולא ניתן יהיה לתבוע בגינם.
7.4 חבר שעזב את המועדון ואינו מעוניין לקבל דיוורים נוספים, יסיר את עצמו מרשימת/רשימות הדיוור באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה שנמצא בתחתית המייל.
7.5 אם בחר האדם לעזוב את המועדון, הוא ימשיך לקבל דיוורים מלאה חובל/מועדון ל-"כותבי ספרים", וזאת משום שניתן לרכוש ממייסדת המועדון גם שירותים נוספים.
7.6 לא ניתן יהיה לתבוע את המייסדת בגין תקלות באחת הפלטפורמות הנוספות של המועדון.

8. חברות והצטרפות למועדון ל-"כותבי ספרים" משמעה הסכמה לתנאי תקנון זה.