BEST SELLER | מהי לקטורה? | לקטורה
Block

מהי לקטורה?

מהי לקטורה?

לקטורה היא חוות דעת מומחה על הספר טרם כתיבתו או בתהליך הפקתו. הלקטור שמכונה בעברית "קורא מעריך", בוחן את הערך של היצירה, חוזה את מידת ההצלחה הצפויה לספר ומעריך את כדאיות ההשקעה בהפקתה.

חוות דעת מקצועית

חוות הדעת של הלקטור נכללת במסגרת שירות ליווי מקצועי לכתיבת ספר. הלקטור קורא את הספר, מתרשם ממנו ומפיק מסמך המספק לכותב, ללא התחייבות, טעימה לגבי הספר. חוות הדעת מפרטת את החוזקות של הספר, מה כדאי לשפר, איפה כדאי להדגיש ועוד.

שירות הלקטורה בבסט סלר ניתן לרכישה כשירות נפרד וכן במסגרת רכישה של שירות ליווי מלא, אז מתקזזת עלות הלקטורה ממחיר חבילת הליווי המלא.

נחסכו ללקוחותינו

ספקים שעובדים איתנו

לקוחות מרוצים

שנות ניסיון בתחום

תרצו שניצור קשר גם אתכם? מלאו פרטיכם.

אפשר גם להתקשר: 054-6306921

תרצו שניצור קשר גם אתכם? מלאו פרטיכם.

אפשר גם להתקשר:
054-6306921