לוגו מועדון כותבים

מדיניות ביטולים

1. מנוי ללא התחייבות חודש בחודשו – אם רוצים לבטל את המנוי במועדון, צריך להודיע מראש, לפחות כמה ימים לפני מועד החיוב. להודיע בכתב במייל או ואטס אפ.

2. כאשר חבר מבקש לצאת מהמועדון, יש להיכנס למערכת הסליקה ולעדכן בה את הפסקת הוראת הקבע.
ולרשום ביומן את היום שבו הוא יוצא מהמועדון (סיום החודש שלו).
במועד זה יש להוציאו מהמועדון.

3. במידה וישנן כמה פלטפורמות, וכדי שלא נפספס שום פלטפורמה, כדאי לייצר מסמך עבודה שבו מסמנים באיזו פלטפורמה הלקוח יצא.

4. במידה ואנחנו מעבירים אותו לרשימת תפוצה אחרת (של לקוחות שהיו במועדון) או לרשימת תפוצה אחרת בוואטסאפ, כדאי לסמן את האופציות האלו גם כן.

5. לשם הנוחות, אפשר לקבוע שיש פלטרפומות שיהיה אפשרי להוציאם באותו יום בו מסתיים המנוי, ומשאר הפלטפורמות בימים קבועים במהלך החודש. הכל כפי שנח לך, רק חשוב שהכל יהיה מסודר.